مزایای پروفیل UPVC :تنوع رنگ

_

چرا کاتیا؟

_
  • دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد
  • تناسب کیفیت و قیمت
  • استفاده از خطوط پیشرفته تولید با تکنولوژی اروپایی
  • بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد و متخصص در فرآیند تولید
  • استفاده از مواد اولیه مرغوب که نتیجه آن تولید پروفیلی با کیفیت می باشد
  • کامل بودن سبد محصول (مقاطع لولایی ، بازسازی و کشویی)
  • عدم تغییر رنگ پروفیل در شرایط اقلیمی ایران
مزایای پروفیل upvc کاتیا