روابط عمومي چيست

روابط عمومي ، در واقع به مفهوم متقاعد کردن آدم‌هاست. براي اينکه ايده يا محصول خود را بفروشيد يا از حُسن اعمال و اقدامات شرکت‌تان به ديگران بگوييد، بايد مخاطب را متقاعد و توجيه کنيد. جامعه‌ي روابط عمومي امريکا (PRSA) روابط عمومي را اين‌طور تعريف مي‌کند: «روابط عمومي، فرايند ارتباطات راهبردي است که ميان جامعه و سازمان‌ها روابط سودمند دوسويه ايجاد مي‌کند». کارمندان بخش روابط عمومي مهارت خوبي در داستان‌سرايي دارند؛ زيرا آنها بايد توان روايت کردن اوضاع سازمان را براي سايرين داشته باشند. روابط عمومي براي حفاظت و افزايش حُسن‌ شهرت کسب‌و‌کار و سازمان تلاش مي‌کند و اين کار را از طريق رسانه‌هاي گوناگون و شبکه‌هاي اجتماعي پيش مي‌برد. امروزه شبکه‌هاي اجتماعي همه چيز را به شدت تحت تأثير قرار داده‌اند و روابط عمومي نيز از اين قاعده مستثني نيست. نيروهاي روابط عمومي بايد تمام کانال‌هاي ارتباطي با سازمان را تحت نظر داشته باشند و با يافتن نکات و نظرات منفي از محيط خارج و مخاطبان، کاستي‌ها و نارضايتي‌ها را به درون شرکت و سازمان انتقال دهند و با پيدا کردن نکات و نظرات مثبت، از آنها براي تبليغات مؤثر استفاده کند. در حقيقت روابط عمومي نماينده‌اي براي ارتباط سازمان با محيط خارج است. متخصصين روابط عمومي وظيفه‌ي ايجاد وجهه و تصوير مناسب براي سازمان را بر عهده دارند. شغل آنها ايجاد ذهنيت مثبت از سازمان در بين مردم، آگاه‌سازي جامعه از فعاليت‌هاي درون سازمان، توضيح سياست‌ها و مديريت کنترل کمپين‌هاي سياسي است. گستره‌ي فعاليت روابط عمومي بسيار وسيع است. اين گستره مي‌تواند از مديريت ارتباط با مشتريان تا ايجاد ارتباط ميان شاخه‌هاي مختلف يک سازمان را پوشش دهد. ابزارهاي مورد استفاده در روابط عمومي شامل موارد زير است:

برگزاري سخنراني‌ها و کنفرانس‌ها
مصاحبه و مديريت پوشش خبري
ارتباط با مطبوعات
تحقيقات بازار مبتني بر اطلاعات مشتريان و مخاطبان سازمان
برگزاري مراسم و رويدادها
استفاده از شبکه‌هاي مجازي و ارتباطي تحت وب
کنترل و مديريت راهبردي بحران‌هاي مرتبط با روابط عمومي
پوشش تبليغات رسانه‌اي و پاسخگويي به نظرات مثبت و منفي خارج سازمان

 

 

image

امیر طیار مدیریت روابط عمومی و تبلیغات