برخی از مواردی که در مونتاژ و نصب پنجره استاندارد حائز اهمیت می باشند عبارتند از :

– انتخاب پروفیل با کیفیت و مناسب
– استفاده از یراق آلات مناسب و با کیفیت
– استفاده از شیشه استاندارد و مطابق با پروفیل مصرفی
– تعبیه شیار راه آب مناسب
– استفاده از کانکتور متناسب با پروفیل مصرفی
– استفاده از پروفیل گالوانیزه با ابعاد متناسب با پروفیل و ضخامت حداقل 1/25 میلیمتر